Cena

Vrtané studny jsou ve smyslu Vodního zákona vodním dílem a musí být provedeny v předepsané kvalitě. Nacenění díla vrtané studny nebo hydrogeologického průzkumu zpracujeme na dotaz.

Naše ceny vrtané studny zahrnují výhradně atestované zárubnice výrobců Carmina - Rehau, Pipelife, Plastika Kolín, jiných renomovaných značek.

Aplikovaný filtrační obsyp - filtrační křemenný písek frakce 1.6-4 mm, pytlovaný, určený pro vrtané studny. K odtěsnění mělké zvodně používáme granulovaný bentonit nebo tlakovou cementaci. Naceníme také tlakové zhlaví pro vrtané studny, plastové šachty na ústí vrtu , ponorná čerpadla různých značek a kompletní vodárny.

Konečný průměr vrtu - studny: Průměr zárubnice Cena studny (vč. DPH)
185 mm 125x4.5 mm s filtračním obsypem na dotaz
205 mm 140x4.2 mm s filtračním obsypem na dotaz
220 mm 160x5 mm s filtračním obsypem na dotaz
241 mm 160x6 mm s filtračním obsypem na dotaz
254 mm 160x6.5 mm s filtračním obsypem na dotaz
Vrty pro tepelné čerpadlo Obsah Cena (bez DPH)
vrt 135 mm pro TČ sonda Rehau 2x DN40, injektáž Thermocem na dotaz
vrt 135 mm pro TČ sonda Rehau 4x DN32, injektáž Thermocem na dotaz
Jiná nabídka: Rozsah Cena (včetně DPH)
činnosti v místě vytýčení místa vrtu, konzultace na dotaz
šachta na zhlaví studny šachta plastová, výkop, usazení 12.800,- Kč / ks
tlakové zhlaví - uzávěr vrtu pro průměr zárubnice 140 - 160 mm 4.400,- Kč / ks

Vrty pro tepelná čerpadla, včetně instalace sondy Rehau 2x DN40 a tlakové injektáže směsí Thermocem můžete pořídit již od: na dotaz.

Uvedené ceny vrtání studny zahrnují platnou sazbu daně z přidané hodnoty.

Pro vrtané studny je zárubnice vždy volena tak, aby byla zachována optimální spára ( min. 30 mm ) v meziprostoru mezi stěnou vrtu a zárubnicí. Tento prostor, v úrovni zvodnění, automaticky vyplňujeme filtračním a stabilizačním obsypem, mělký horizont kvalitně odtěsníme jílem nebo cementem.

Ceny vrtané studny jsou za metr a zahrnují vlastní vrt, zárubnici, filtrační obsyp, jílové ( bentonit ) nebo cementové odtěsnění svrchní vrstvy. Pracovní ocelová pažnice o průměru 298, 273, 241, nebo 219 mm není v základních cenách stavby studny zahrnuta.